Värdegrund

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete är en viktig grundbult i vår vision för att kunna vara det självklara valet av samarbetspartner. Vår kvalitetspolicy står för vår inställning i alla aktiviteter och vår personal är väl insatt i och medverkar aktivt med kvalitetsarbetet.

Kvalitetspolicy

Kundrelationer över tid är grundpelare i vår verksamhet Arbetet med kvalitet måste bedrivas aktivt och kontinuerligt för att vi ska vara konkurrenskraftiga på kort och lång sikt. Vår ledstjärna ”Always deliver more than expected” ska genomsyra arbete såväl bemötande mot kund.

Kunden i fokus
Vi har kunden i fokus och hjälper dem att tydliggöra sina behov för sin verksamhet. Vi anpassar vårt erbjudande så vår personal och produkt möter dessa behov. Vi arbetar för att varje arbete ska bli en god referens för framtida affärer. Som minimumnivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Kompetens
Vi har höga krav på rätt kompetens för att möta kundernas mål samt leva upp till våra interna mål. Ledningen ska i sitt arbete stödja och följa upp kvalitetsarbetet genom alla processer i bolaget. Ackrediteringskraven ska alltid vara uppfyllda och det ska inte uppstå några personskador i arbetsprocesserna.

Mål och utvecklingsarbete
Vi har höga ambitioner och sätter utmanande mål avseende kvaliteten i vårt arbete och våra kunders nöjdhet. Vi arbetar ständigt med uppföljning av arbetet och förbättrar våra processer och arbetssätt. För att arbete med rätt kvalitet måste ett systematiskt utvecklingsarbete bedrivas utifrån våra kunders förändrade behov och krav.

Säkerhet

Installationer utförs av certifierad personal med god kännedom om gällande lagar och förskrifter.
ELPM har egen personal med ECY-certifikat för elinstallationer, svetsutbildning för plaströr samt är ett ackrediterat C-organ för SWEDAC.

Certifieringar inom företaget
SPT - Arbete på drivmedelsanläggningar
SPT - Påbyggnadskurs för kontrollorgan
ECY-certifikat för elinstallationer
Svetsning av plaströr
Heta arbeten
Förarbevis Lift
Ställningsbyggande 2-9 m

BAS-P/BAS-U
Certifierad projektledare
HLR-kurs
 
C-organ SWEDAC 

Hållbarhet

Vi har tagit beslutet för att göra skillnad. ELPM ska aktivt arbeta för en hållbarare framtid och kommande generationers morgondag. Vi vill och tror på att varje förändring som varje person eller företag gör, formar morgondagens tankesätt. En grönare framtid skapas här och nu.

Hållbarhet - Bil & Transport

Koldioxidutsläpp är idag en stor faktor för miljöförstörelse och drivmedelsförbrukningen är den enskilt största miljöpåverkan vid transporter.

Våra fordon är utrustade med GPS-navigering för att minska de totala körsträckorna. Fordonsflottan består enbart av moderna bilar utrustade med AdBlue-tank för renare avgaser. Två av våra tjänstebilar drivs helt och hållet av el och tar oss fram utan utsläpp.

För så effektiva resvägar som möjligt koordinerar en serviceledare dagligen teknikernas resor.
Tack vare vårt stora nätverk av andra entreprenörer är vi trygga i att låta andra aktörer utföra arbeten åt oss. Finns kompetensen och vi kan minska på transporterna blir det win–win för alla.


Hållbarhet - Socialt

Vi ska vara en arbetsgivare att trivas hos. Det har vi fastslagit tidigt och det är ett våra viktigaste mål.

Vår ambition är att engagera och skapa delaktighet. Hos oss struntar vi i hierarkier och titlar, det är personerna som tillsammans skapar vägen framåt.

Anställningar görs där uppdragen finns. Vårt hjärta kommer alltid vara Mariestad men vi försöker växa där våra kunder har behov. På så sätt kan vi minska resekostnader för kunder och spara transporter för miljöns skull.

Hållbarhet - Framtid & Utveckling

Vi måste tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

För oss gäller det att ständigt vara pålästa inom nya fossilfria drivmedel.
Många av de anläggningar som ELPM bygger idag har HVO eller RME som alternativt drivmedel.
Esense AdBlue-produkter möjliggör snabba lösningar genom sina mobila dispensrar med inbyggda tankar. 

2015 antog världen 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Utifrån dessa mål kommer vi att forma och genomföra åtgärder som en del av ELPMs hållberhetsarbete.

Personligt bemötande

Vår övertygelse är att de bästa lösningarna arbetas fram över ett bord med en en enkel penna, rykande hett kaffe och en whiteboardtavla. Ur öppna dialoger föds de bästa idéerna och lösningarna, åtminstone enligt vår filosofi.

Vi vill känna våra kunder tillräckligt väl för att se om någon har en dålig dag, behöver en stöttande kram eller en extra bulle till fikat.

Relationer bygger på ömsesidigt förtroende människor emellan.