Värdegrund

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete är en viktig grundbult i vår vision för att kunna vara det självklara valet av samarbetspartner. Vår kvalitetspolicy står för vår inställning i alla aktiviteter och vår personal är väl insatt i och medverkar aktivt med kvalitetsarbetet.

Kvalitetspolicy

Kundrelationer över tid är grundpelare i vår verksamhet Arbetet med kvalitet måste bedrivas aktivt och kontinuerligt för att vi ska vara konkurrenskraftiga på kort och lång sikt. Vår ledstjärna ”Always deliver more than expected” ska genomsyra arbete såväl bemötande mot kund.

Kunden i fokus
Vi har kunden i fokus och hjälper dem att tydliggöra sina behov för sin verksamhet. Vi anpassar vårt erbjudande så vår personal och produkt möter dessa behov. Vi arbetar för att varje arbete ska bli en god referens för framtida affärer. Som minimumnivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Kompetens
Vi har höga krav på rätt kompetens för att möta kundernas mål samt leva upp till våra interna mål. Ledningen ska i sitt arbete stödja och följa upp kvalitetsarbetet genom alla processer i bolaget. Ackrediteringskraven ska alltid vara uppfyllda och det ska inte uppstå några personskador i arbetsprocesserna.

Mål och utvecklingsarbete
Vi har höga ambitioner och sätter utmanande mål avseende kvaliteten i vårt arbete och våra kunders nöjdhet. Vi arbetar ständigt med uppföljning av arbetet och förbättrar våra processer och arbetssätt. För att arbete med rätt kvalitet måste ett systematiskt utvecklingsarbete bedrivas utifrån våra kunders förändrade behov och krav.

Säkerhet

Installationer utförs av certifierad personal med god kännedom om gällande lagar och förskrifter.
ELPM har egen personal med ECY-certifikat för elinstallationer, svetsutbildning för plaströr samt är ett ackrediterat C-organ för SWEDAC.

Certifieringar inom företaget
SPT - Arbete på drivmedelsanläggningar
SPT - Påbyggnadskurs för kontrollorgan
ECY-certifikat för elinstallationer
Svetsning av plaströr
Heta arbeten
Förarbevis Lift
Ställningsbyggande 2-9 m

BAS-P/BAS-U
Certifierad projektledare
HLR-kurs
 
C-organ SWEDAC 

Hållbarhet

Arvet till den kommande generationen är vårt ansvar. Vi arbetar fortlöpande med förändringar av arbetssätt för att minska vår miljöpåverkan.

Personligt bemötande

Vår övertygelse är att de bästa lösningarna arbetas fram över ett bord med en en enkel penna, rykande hett kaffe och en whiteboardtavla. Ur öppna dialoger föds de bästa idéerna och lösningarna, åtminstone enligt vår filosofi.

Vi vill känna våra kunder tillräckligt väl för att se om någon har en dålig dag, behöver en stöttande kram eller en extra bulle till fikat.


Relationer bygger på ömsesidigt förtroende människor emellan.