Våra tjänster

Grundinställningen hos oss på ELPM är att vi ska lösa våra kunders problem – oavsett om det gäller att bygga nya anläggningar eller serva dem som redan finns. Läs gärna mer här om vad vi har att erbjuda.

Installation

ELPM tar med stolthet helhetsansvaret för att bygga ert företags energianläggning. Vårt engagemang löper som en röd tråd, från projektering, ritning och tillståndshantering till montering, installation och eftermarknad. Transparens och god kommunikation med kunden är en självklarhet genom hela processen.

För att hålla högsta kvalitet har vi valt att samla all kompetens som behövs inom våra väggar. ELPM uppfyller högt ställda branschkrav på alla nödvändiga områden och vi är ett certifierat elinstallationsföretag.

Genom åren har vi byggt flera fullskaliga drivmedelsstationer från grunden och ett mycket stort antal mindre anläggningar av olika slag. Vi samarbetar med flera leverantörer av pumpar och terminaler så du som kund har största möjliga valbarhet.

Vi kan även erbjuda marknaden ett komplett koncept för E-Mobility. Allt från projektering till nyckelfärdig anläggning med tillhörande "Back-end" system.

 

Service

ELPM utför alla typer av serviceuppdrag inom drivmedelsbranschen. Vi tar ett helhetsgrepp kring era behov och löser de problem som uppstår, när de uppstår.

Vår personal utgår från knutpunkter i stora delar av södra och mellersta Sverige, och vi servar anläggningar i hela landet.

Som serviceentreprenör fungerar vi som våra kunders ögon och händer. Vi sätter en ära i att ta fullt ansvar för driftsäkerheten och att agera i kundernas intresse.

 

Support

ELPM ser till att era drivmedelsanläggningar håller högsta möjliga driftsäkerhet. Med vår övervakningstjänst bevakar vi driften av era anläggningar i era egna system. På så sätt upptäcker vi snabbt problem som uppstår och kan felsöka och avhjälpa dem.

Tjänsten är ett effektivt, ekonomiskt och hållbart sätt att arbeta med driftstörningar. Vi tar helhetsansvar för att kontakta berörda personer och att skicka ut tekniker när det behövs.

Kort sagt ser vi till att ert företag kan fokusera på att sälja er produkt – allt runtomkring löser vi.