ELPM har sedan många år ett samarbete med TeamWash i Danmark och saluför deras betalkortsterminaler i Sverige. TeamWash är en totalleverantör av betalsystem med certifierade terminallösningar. 

Betalterminal Thor är en fullskalig betalterminal utrustad med UX300 kortläsare med kan även fås med RFid-läsare. 
Betalterminal Cube är en terminal anpassad för lokala tankkort men kan även fås med RFID-läsare.