SiteInfo

SiteInfo är en molnbaserad nivåövervakningstjänst som gör din logistik enklare och mer kostnadseffektiv. Via valfri dator, läsplatta eller mobiltelefon, oavsett tidpunkt, kan du läsa av en mängd uppgifter avseende dina cisterner. Utan behov av personal på plats får du omedelbart reda på aktuella volymer. Du slipper tomma cisterner, onödiga leveranser samt kostsamma returer.

Skaffa dig full kontroll med SiteInfo!

Avläsning

Efter inloggning presenteras samtliga anläggningar som anslutits till tjänsten. Du får en snabb överblick över alla dina leveransplatser och tillhörande information. Hur och vad som visas går att justera efter egna önskemål som till exempel efter anläggningsnamn, ort eller produkt. När antalet anslutna anläggningar växer kan du lätt sortera ut information genom att kombinera kolumnval och filtrering.

Önskas e-postmeddelande då nivån börjar bli låg konfigureras detta enkelt för varje cistern.

Historiken sparas timme för timme och presenteras både som tabell och graf.

Läs av nivåerna överallt

Med SiteInfoApp kan du läsa av taknivåerna var du än är. Appen är framtagen för dig som slutanvändare och knyter ihop funktionerna. Den kostar inget extra utan är en service vi bjuder på för att ge dig en smartare vardag.

SiteInfoApp, liksom browser-versionen av SiteInfo, är möjlig att företagsanpassa med ditt företags logo. Hör gärna av dig så berättar vi mer om möjligheterna.