För anläggningar med flera tankar eller cisterner är SiteMonitor en optimal kommunikationslösning med anslutningar för 1-8 givare 4-20 mA, 1-4 givare 0-10V, RS232/RS485. Mätintervall konfigurerbart via SiteInfo.

Går att ansluta till alla på marknaden förekommande nivåsystem. SiteMonitor stödjer bl.a. flottörgivare, trycktransmitter, ultraljud, linradar, magnetostriktiv givare, ATM-system som ex.vis FAFNIR, OPW och Gilbarco Veeder-Root. Har du ett befintligt mätsystem kan vi med all säkerhet koppla upp det till SiteInfo och du undviker därmed kostnad för nyinvestering i mätsystem.

Kontakta oss så berättar vi allt.