PT Premium G3

PT Premium G3 är en modern och användarvänlig terminal för både chipkort (EMV) och kontaktlösa kort (NFC). PT Premium G3 är MID-godkänd, innehar komplett EMV-godkännande för chipkort och uppfyller den nya PCI 3.X-standarden.

Anslutning via nätverk mot transaktionshanteringssystem som erhåller underlag för administration och fakturering.
Terminalen kan även byggas ut till att hantera PetroPoint, som via taggar på fordon ger säker och snabb bränslehantering. 

PT Premium G3 kan anslutas mot flertalet kända pumptyper och laddstationer på den nordiska marknaden.


Levereras komplettt med 8,4" Touchskärm, kortläsare, kvittoprinter samt kabinett för montering på pumpö.