Seminiarum Vätgas

vatgas

Viktiga budskap förmedlades vid seminariet initierat av OKQ8, PowerCell och Vätgas Sverige.

Som ett steg på vägen efter det att SPBIs färdplan för klimatneutral konkurrenskrafft presenterades den 5 februari.
Ökad samverkan och ökat tryck på politiker och fordonstillverkare genomsyrades i budskapen som förmedlades.

OKQ8 kommer öppna en vätgasanläggning i Göteborg i egen regi under året. Vätgas förutspås ta en större marknadsandel under de kommande åren och EU-kommisionen tillsammans med europeiskt näringsliv satsar 8,7 miljarder euro under kommande ramperiod.